Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια παραγωγής και η αυστηρή επιλογή των πρώτων υλών βάσει των διεθνών προτύπων ασφαλείας, σε συνδυασμό με το σεβασμό στις απαιτήσεις των καταναλωτών εξασφαλίζουν την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία Metaxa κατέχει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000.

Η εταιρεία φροντίζει συνεχώς να παρέχει διαρκή και επιπρόσθετη εκπαίδευση στα μέλη του προσωπικού με σεμινάρια σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, θέτοντας ως κύριο μέλημα τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και τη συμμόρφωση της με τις απαιτήσεις των Διεθνών προτύπων.

ISO 22000:2005 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ